آیا دستیارهای دیجیتال سبب گستاخ شدن کاربران می‌شوند؟!

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸

آیا فرمان دادن به دستیارهای دیجیتالی نظیر سیری و الکسا سبب می‌شود کاربران این دستگاه‌ها به رفتار دور از ادب عادت کنند؟ دو محقق سعی کرده‌اند پاسخی برای این پرسش بیابند.

آیا دستیارهای دیجیتال سبب گستاخ شدن کاربران می‌شوند؟!

ربات وکتور نمونه‌ای از یک دستیار دیجیتال با قابلیت نمایش برخی حالات احساسی است.

آن‌ها در مطالعه‌ای با شرکت ۲۷۴ نفر دریافتند که دستیارهای دیجیتال هوشمند مرسوم، تأثیری بر رفتارهای به دور از ادب صاحبانشان  ندارند. بسیاری نگران این هستند که فرمانبری دستیارهای دیجیتال و مکالمات آمرانه صاحبان این دستگاه‌ها و اینکه مجبور نیستند برای درخواست خود از کلماتی نظیر «لطفاً» یا «متشکرم» استفاده کنند سبب خواهد شد که این افراد به چنین رفتاری عادت کرده و آ‌ن‌را به زندگی روزمره خود گسترش دهند.

این محققان معتقدند دستیارهای دیجیتال دست‌کم در شکل فعلی‌شان بر روابط انسان‌ها و میزان ادب و احترام بین انسان‌ها تأثیری نخواهند داشت، اما این ماجرا برای کودکان متفاوت است. به‌طوری‌که نگرانی در این زمینه سبب شده که دو شرکت گوگل و آمازون با ایجاد تغییراتی در دستیارهای خود، شرایطی را فراهم کنند که اگر کودک درخواستی مؤدبانه از این دستیارها داشت او را تشویق کرده یا از او تشکر کنند.

در این مطالعه  کودکان حضور نداشتند، اما محققان معتقدند اگر رفتار کودکان ارزیابی شود نتایج متفاوتی به دست خواهد آمد. آن‌ها همچنین معتقدند هوش مصنوعی به تدریج در قالب‌ محصولاتی عرضه می‌شود که می‌توانند بیش از گذشته احساسات را نمایش دهند. در این مورد می‌توان به روبات وکتور اشاره کرد که در مقایسه با دستیارهای دیجیتال مرسوم، ابزارهای بیشتری برای نمایش احساسات دارد. این گروه از محققان معتقد هستند اگر پژوهش مشابهی را این بار با محوریت روبات وکتور انجام دهند تأثیرات بیشتری بر رفتار انسان‌ها را خواهند دید.