تستر شبکه فلوک OPTIVIEW XG

FLUKE OPTIVIEW XG

OPVXG = OPTIVIEW XG, NETWORK ANALYSIS TABLET

OPVXG-10G = OPTIVIEW XG, 10GB NETWORK ANALYSIS TABLET

OPVXG-PRO = OPTIVIEW XG, NETWORK ANALYSIS TABLET WITH WIRELESS OPTIONS

OPVXG-EXPT = OPTIVIEW XG, NETWORK ANALYSIS TABLET, 10GB WITH WIRELESS OPTIONS

معرفی محصول

این تستر کامل ترین دستگاه آنالایزر و مانیتورینگ شبکه و همچنین تنها سخت افزار قابل حمل جهت کنترل ، نظارت و بررسی شبکه کامپیوتری است.

برخی از امکانات این دستگاه :

Customizable Dashboard: داشبورد قابل تنطیم برای دیدن گزارشات مهم و لازم و گرفتن گزارشات به آسانی

Network and Application Issue Reporting Engine: جهت سهولت دریافت گزارش به صورت فایل HTML , PDF

Automated Problem Detection & Guided Troubleshooting: جهت حل مشکلات شبکه به وسیله راهنمای دستگاه

Path Analyzer: جهت بررسی مسیر مابین دو Application و مشاهده دستگاه درگیر ارتباط و مشاهده وضعیت آنها

Device Discovery: جهت شناسایی ادوات موجود در شبکه

Capture: جهت بررسی مشکلات شبکه از قبیل کندی سرعت و ایرادات تمامی پروتکل  ها

Router & Switch Health : جهت مشاهده utilization , CPU utilization , Spanning tree changو بسیاری موارد دیگر

Traffic Genrator: جهت تست امکان سنجی شبکه ( ایجاد ترافیک به میزان دلخواه در شبکه )

Throughput Test: جهت اندازه گیریBandwidth بین دو نقطه

Traffic Analysis:جهت مشاهده Utilization ، Vlan ، Protocolو….

Clearsight Software: جهت Decodeکردن اطلاعات Captureشده و آنالیز آن

Airmagnet Wi-Fi Analyzer : جهت آنالیز شبکه های Wi-Fiو تعیین و حلمشکلات تداخلی و پوششی