سیستم‌های ذخیره‌سازی SAN Switch اچ پی

HP 8/8 (8) Ports Enabled SAN Switch AM867

این سوئیچها ( SAN Switch ) که بیشتر بعنوان رابط بین سرورها و دستگاههای ذخیره سازی قرار می گیرند دارای ۸ پورت بوده که بطور استاندارد دارای ۸ پورت فعال می باشند .

معرفی محصول

این سوئیچها ( SAN Switch ) که بیشتر بعنوان رابط بین سرورها و دستگاههای ذخیره سازی قرار می گیرند دارای ۸ پورت بوده که بطور استاندارد دارای ۸ پورت فعال می باشند.

دریافت بروشور HP 8-8 (8) Ports Enabled SAN Switch AM867