رک هوشمند اسمارت پایاسیستم

PayaSystem Smart Rack

سیستم کنترل و مانیتورینگ رک

معرفی محصول

قابلیت های سیستم:بازکردن درب اصلی(درب جلویی) رک توسط یک کلمه عبور اختصاصی،قابل تعریف و قابل گسترش با امکان ثبت کاربر

مجهز به سیستم هشدار صوتی در صورت باز شدن غیر مجاز درب های فرعی رک،مجهزبه حسگردما برای نمایش دمای فضای داخل،ثبت و کنترل توسط کنترل اتوماتبک فن ها، مجهز به حسگر رطوبت جهت نمایش رطوبت نسبی داخل رک،ثبت و کنترل آن،مجهزبه حسگر لرزش جهت فعال سازی هشدارهای صوتی و نوری و ثبت آن،مجهز به حسگر دود و حرارت برای فعال سازی سیستم هشدار صوتی و نوری و ثبت آن،مجهزبه سیستم نمایشگر ولتاژورودی و هشدارگذرازمحدوده مجاز و ثبت آن،مجهز بهسیستم نمایشگرجریان ولتاژورودی و هشدار اضافه بار وثبت آن،مجهز به سیستم کنترل صحت عملکردارت، مجهز به سیستم کنترل روشنایی روی درب رک، امکان کنترل فن ها به صورت دستی علاوه برسیستم اتوماتیک، امکان کنترل از راه دور.

امکانات قابل افزایش:کنترل سیستم تهویه مطبوع و تجهیزات جانبی رک، کنترل از طریق شبکه محلی،کنترل از طریق شبکه اینترنت،و…….